Eyleme dökülmüş olan büyük düşünceler, büyük eserleri meydana getirirler.

TELESET; başarıya ulaşmasında önemli rol oynayan insan kaynağına verdiği önem ile; İK süreçlerinde eğitim,kariyer gelişimi, organizasyon yapısı ve insan kaynağı başarı yapısı, planlaması ve ücret sistemi, sosyal haklar ve bunların uygulanması ile tüm çalışanlarına bireysel gelişim, performans ve başarı adına her türlü olanağı sağlamaktadır.

 • Gücümüzü sorumluluk sahibi, özgüvenli, yeniliklere açık, katma değer üreten, kaliteli üretim ve hizmete inanan, çevreye duyarlı insan kaynağımızdan alıyoruz. Hedefimiz sahip olduğumuz kaliteli insan kaynağımızı geliştirmek, yenilerini bünyemize katmaktır.
 • Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda insan gücü ihtiyacını karşılamak, bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.
 • Hedeflerimize ulaşmanın insan kaynağımızın gelişimiyle gerçekleşeceğinin bilincinde olarak planlarımızı hedef verme, sürekli eğitim, değerlendirme, şeffaflık ve katılımcı çalışma anlayışıyla şekillendirdik.
 • İşin gereklerini yerine getirerek, her atılımımızı şirketin başarısını göz önünde bulundurarak yaparız.
 • Farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda artı değer olarak görürüz.
 • Her çalışanın kendi sorumluluk alanında birer lider olduğuna inanır ve bu konuda gelişmeleri için destek veririz.
 • İletişim kurarken kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymanın ve kişileri etkin dinlemenin bizi başarıya götüreceğine inanırız.
 • Bilgiye ulaşırken, alışılmış kalıpların ötesine geçmeyi hedefleriz.
 • Günü en iyi şekilde analiz edip; bir trend öncüsü olarak gelecekte de var olmayı amaçlarız.
 • Bilgiyi, kişisel araştırma ve çabayla farklı kaynaklardan elde etmek isteriz. Bu bilgiyi de yorumlayarak geliştirir ve uygularız.
 • Yapılması gereken işleri verilen sözlere uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde yaparız.
 • Ekip çalışmasına yatkınlık
 • Etkili iletişim becerisi
 • Yaratıcılık
 • Katılımcılık
 • İnisiyatif almak
 • Cesaret ve kendine güven
 • Yenilikçilik ve değişime açık olmak
 • Müşteri odaklılık
 • Öz motivasyon ve diğer ekip üyelerini motive edebilme
 • Proaktif, etkin ve çabuk karar verebilme